Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa

Automatyka przemysłowa to jedna z naszych kluczowych kompetencji. Aby sprostać różnym wymaganiom w różnych branżach, indywidualnie opracowujemy systemy MES tzn. systemy sterowania procesami, programy wizualizacyjne, oprogramowanie sterujące. Dzięki sprawdzonej technologii system sterowania procesem steruje całą produkcją elastycznie, niezawodnie i szybko. Nasze portfolio uzupełniają różne systemy pakietów, które opierają się albo na technologiach konkretnych firm, albo na całkowicie własnych rozwiązaniach.

Automatyka przemysłowa MES, czyli system realizacji produkcji

Mes to system, który może być wykorzystywany w różnych obszarach przy zróżnicowanych stopniach złożoności. Co jest jego zadaniem? Przede wszystkim prawidłowe zarządzanie zgromadzonymi informacjami produkcyjnymi. Podejmując się projektowania systemu MES, dokładamy wszelkich starań, aby utrzymać bazę danych w idealnym stanie a także realizować jej wprowadzanie od początku do końca. Zapraszamy do kontaktu i porozmawiania o znaczeniu automatyki przemysłowej w tego typu procesach.

Co składa się na system MES?

 • Planowanie operacyjne i kontrola realizacji zleceń produkcyjnych.
 • Praca z recepturami i kontrola jakości produktów.
 • Kontrola zużycia zasobów, surowców i materiałów, gospodarka magazynowa.
 • Kontrola partii produkcyjnych.
 • Analiza historii produkcji.
 • Kontrola pracowników produkcyjnych.
 • Rozliczanie i analiza obciążenia sprzętu, analiza przestojów.
 • Obliczanie współczynników sprawności ogólnej urządzeń.

Optymalizacja MES

Automatyka przemysłowaMes nadzoruje a także dokumentuje procesy produkcyjne od rozpoczęcia opracowania zamówienia do wydania wyrobów gotowych. Twoje codzienne zmartwienia operacyjne zostaną zautomatyzowane. Będziesz mógł robić plany strategiczne. Uzyskasz zautomatyzowane zapotrzebowania na surowce, zestawienie firm produkcyjnych, śledzenie realizacji zleceń handlowych na czas, tworzenie partii wysyłkowych. Obniżenie kosztów zarządzania wyposażeniem technologicznym głównego urządzenia.

Dzięki automatyce przemysłowej na wszystkich etapach produkcji, dla każdej jednostki produkcyjnej i półfabrykatu, wskaźniki jakości tworzone są w trybie automatycznym lub zautomatyzowanym. Automatycznie uwzględniane są specjalne wymagania dotyczące realizacji zamówienia handlowego. Kompleksowe monitorowanie materiału. Pełna integracja z urządzeniami głównym i pomocniczym. Śledzenie sytuacji awaryjnych z automatycznym powiadamianiem zainteresowanych stron. Prawidłowe zarządzanie zapasami. Przyjęcie do magazynu, ruch, wysyłka i inwentaryzacja. Pełna obsługa terminali mobilnych, systemów etykietowania i odczytu. Integracja z mechanizmami podnoszenia i transportu z automatycznym wydawaniem zadań do ruchu. 

Cel systemu zarządzania produkcją MES

System MES jest narzędziem zapewniającym sprawne działanie przedsiębiorstwa produkcyjnego o dowolnym stopniu złożoności. Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które muszą dokładnie mierzyć koszty produkcji, wydajność sprzętu i personelu. System poprzez regularne rejestrowanie dokładnych danych o procesach produkcyjnych umożliwia realizację koncepcji oszczędnego gospodarowania posiadanymi zasobami tj., aby wyeliminować marnotrawstwo, a jednocześnie zminimalizować koszty produkcji.

Mes jest niezastąpiony w pracy przedsiębiorstw stosujących różne systemy sterowania HACCP. System na bieżąco gromadzi informacje o procesach produkcyjnych, udostępniając je do dalszej analizy, zgodnie z ustalonymi wcześniej uprawnieniami, a zarządzającym ułatwia podejmowanie decyzji, a pracownikom produkcyjnym zapewnia poczucie bezpieczeństwa poprzez wyraźną personalizację podczas wykonywania poszczególnych operacji.

Nasi specjaliści opracowują i wdrażają systemy:

 • Operacyjne planowanie produkcji.
 • Przygotowanie regulacyjne i technologiczne produkcji.
 • Zarządzanie magazynem.
 • Rozliczanie produkcji i śledzenie przepływów materiałowych.
 • Kontrola jakości i certyfikacja produktów.

Dla pełnego funkcjonowania automatyki przemysłowej systemu MES w przedsiębiorstwie zintegrujemy go z korporacyjnym systemem informacyjnym (ERP). Na etapie opracowywania projektu systemu MES nasi specjaliści przeanalizują procesy biznesowe, funkcjonujący lub projektowany system ERP oraz opracują kwestię ich połączenia informacyjnego.

W typowym wariancie MES i ERP łączą się w następujących obszarach:

 • Tworzenie i utrzymywanie informacji.
 • Planowanie produkcji.
 • Rozliczanie produkcji.
 • Sprzedaż.

Profesjonalne projektowanie MES

Nasza firma projektuje systemy oprogramowania do zarządzania produkcją, które synchronizują, koordynują, analizują i optymalizują produkcję produktów w przedsiębiorstwie.

Dzięki naszym działaniom, udaje się uzyskać:

 • Wzrost efektywności o 90%.
 • Ograniczenie cyklu produkcyjnego o 60%.
 • Redukcję kosztów o 50%.
 • Zmniejszenie zużycia zasobów energetycznych o 30%.

Zapewniamy następujące etapy wdrażania mes-systemów:

 • Organizacja grupy roboczej.
 • Badanie możliwości systemu.
 • Wprowadzanie danych.
 • Wdrożenie obsługi modelu symulacyjnego procesu produkcyjnego.
 • Wprowadzanie informacji za pomocą zdalnego dostępu.
 • Analiza wyników.
 • Dostosowanie.

projektowanie systemów sterowaniaZachęcamy do powierzenia nam zaprojektowania systemu zarządzania produkcją, ponieważ posiadamy doświadczenie na rynku automatyki przemysłowej i integracji systemów. Zapewniamy zintegrowane podejście, do automatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Potwierdzamy, że systemy MES są odpowiednie nie tylko dla firm produkcyjnych w ich parku maszynowym oraz na produkcji, można je także wykorzystać do wytwarzania usług. Dzięki naszej wiedzy zawodowej odnośnie automatyki przemysłowej doradzamy, jak stworzyć koncepcję działalności produkcyjnej oraz ją efektywnie realizować. Na problemy przedsiębiorców patrzymy z całkowitym zrozumieniem i oferujemy im najkorzystniejsze rozwiązania. 

Rekomendowane artykuły