Usługi prawnicze w internecie

Podaż na usługi prawne wzrasta. Porady lub pomocy prawnej możemy potrzebować w najmniej spodziewanym momencie. W opinii społecznej z pomocy prawnika najczęściej korzystają osoby oskarżone o przestępstwo, mające problemy z podatkami lub w trakcie rozwodu. Popularne są też sprawy spadkowe i problemy z prawem pracy. Nie zawsze potrzeba skorzystania z porady prawnej wiąże się ze sprawą w sądzie. Częściej potrzebujemy rady w kwestii, czy dane działanie jest zgodne z prawem lub jakie mamy prawa w konkretnej sytuacji. 

Prawnik przez internet

Usługa prawnicza https://odfrankuj.org/wyniki-finansowe-banku-bph-za-2019-rnie jest tania. Tylko niektóre grupy mają zapewnioną bezpłatną pomoc prawną. Na szczęście istnieją serwisy internetowe, w których na pytania internautów odpowiadają prawnicy. Można zadać pytanie dotyczące długów, rozwodu, opieki nad dzieckiem, świadczeń socjalnych, zakładania działalności gospodarczej, kredytów, praw lokatora, pozwoleń na prace budowlane, prawa spadkowego, rozliczeń podatków, prawa pracy, czy niesłusznego ukarania mandatem. Zadanie pytania najczęściej jest darmowe. 

ZOBACZ TAKŻE:

Usługa prawnicza przez internet polegająca na odpowiedzi na pytanie zadane w e-mailu pomaga w podjęciu słusznych działań. Ma przede wszystkim walor edukacyjny. Poradę czyta nie tylko osoba, która  zadała pytanie, ale także inne osoby, które mogą mieć podobny problem i skorzystać z informacji podanych przez prawnika.

Upowszechnienie prawa

Usługi prawne przez internet nie zastąpią porady prawnej. Prawnik, który ich udzielił, nie napisze przez internet pozwu, nie poprowadzi sprawy w sądzie. Dzięki upowszechnieniu internetu i usług prawniczych, polegających na udzieleniu informacji i pisaniu artykułów, upowszechnia się świadomość prawa w Polsce. Dzięki takim poradom internauci wiedzą, że klient, który przypadkowo kupił uszkodzony towar, ma swoje prawa. Upowszechnianie prawa odgrywa bardzo dużą społeczną rolę, zwłaszcza w sprawach związanych z przemocą i dyskryminacją. Ofiary nie pozostają same w swoim cierpieniu i dowiadują się, jakie kroki trzeba podjąć, aby wyjść z trudnego położenia.

Polecamy:

Dostęp do usług prawniczych dla każdego obywatela

Usługi prawnicze przez internet to demokratyzacja sektora prawniczego.  Ceny usług prawniczych w kancelariach są barierą dla wielu osób. Zdanie pytania prawnikowi przez internet lub czytanie  jest darmowe. Dzięki temu podstawową wiedzę w danej kwestii może uzyskać każdy, kto wejdzie na stronę. Cenną informacją jest podstawa prawna, to znaczy przepis prawa, na podstawie, którego można rozwiązać sytuację będącą przedmiotem zapytania lub artykułu. Jeżeli sprawa nie ma finału w sądzie, to wiedza o podstawie prawnej nieraz pomaga czytelnikowi. Dzięki poradom prawnym przez internet prawo staje się bardziej dostępne i zrozumiałe dla odbiorcy. Najczęściej porady są pisane prostym językiem, zrozumiałym dla internauty. Upowszechnienie znajomości prawa jest istotne, ponieważ nieznajomość przepisów prawnych nie chroni przed odpowiedzialnością cywilną i karną.

Reklama kancelarii prawniczych

Internet to najważniejszy łącznik między klientem a prawnikiem. Porady i artykuły prawnicze najczęściej pisane są prawników reklamujących swoje kancelarie. Na stronach kancelarii prowadzone są blogi, które przybliżają zagadnienia prawne i zachęcają do skorzystania z usługi. Przekazywana w nich wiedza prawnicza daje odbiorcy pewność, że jeżeli do prowadzenia swojej sprawy wybierze daną kancelarię, to będzie w dobrych rękach.  Internet stanowi największą bazę adresową kancelarii prawniczych, notarialnych i komorniczych. Strony internetowe zawierają informację o usługach prawniczych i ich cenach. Zapoznając się z internetowymi informacjami, zwłaszcza cennikiem, klient unika zaskoczenia podczas wizyty w kancelarii. Wie, z jakimi kosztami musi liczyć się wynajmując prawnika i może zdecydować, czy skorzystanie z usługi prawniczej jest rzeczywiście konieczne. Wszelkie sprawy związane ze spadkiem lub przepisaniem własności wymagają profesjonalnego prowadzenia. Akt własności musi być sporządzony notarialnie i ma określoną, ustawową cenę. 

Odbiorcy internetowych porad prawnych

O poradę prawną przez internet proszą osoby, które chcą sprawdzić, czy muszą wynajmować usługi prawnicze lub internauci, którzy nie wiedzą, czy jakieś działanie jest zgodne z prawem i gdzie zwrócić się o ewentualną pomoc. Z internetowej porady prawnej korzystają osoby, które z powodów finansowych nie mogą wynająć prawnika.  Popularność serwisów prawniczych, to najlepszy dowód na to, jak ważną rolę odgrywa internet w promowaniu prawa. Według badań socjologów wiedza prawnicza Polaków wciąż nie jest na wysokim poziomie. Brakuje edukacji prawniczej w szkołach. Sytuację ratują internetowe serwisy. Ludzie zaczynają interesować się prawem dopiero w sytuacji, kiedy potrzebują usługi prawniczej. Wiedza prawnicza pomaga uniknąć problemów lub rozwiązać skomplikowane sytuacje życiowe. Niestety, wciąż za mało jest społecznych akcji promujących wiedzę prawniczą.  Jeżeli już organizowane, to dotyczą wąskiego aspektu prawa , np.: praw ofiar pokrzywdzonych przestępstwem.

Rekomendowane artykuły