Kto i na jakich zasadach może ogłosić upadłość konsumencką?

Kto i na jakich zasadach może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka to instytucja przeznaczona dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Z roku na rok o upadłości konsumenckiej jest coraz głośniej. Duża liczba informacji na temat upadłości konsumenckiej powoduje również spory wzrost składanych wniosków o rozpoczęcie takiej procedury. Wiele osób zastanawia się nad tym, co znaczy upadłość konsumencka oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby móc ogłosić upadłość. W dzisiejszym artykule bardzo dokładnie wyjaśniamy, co znaczy upadłość konsumencka. Jest to wiedza w pigułce dla osób zastanawiających się nad ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka – definicja pojęcia

Co znaczy upadłość konsumencka? https://www.linkedin.com/company/upadlosc-konsumencka/ Należy wiedzieć o tym, iż instytucję upadłości konsumenckiej wprowadzono do polskiego porządku prawnego z myślą o wszystkich osobach, które są niewypłacalne. Podstawowy cel ogłoszenia upadłości konsumenckiej to zlikwidowanie całego lub pewnej części zadłużenia, którego dana osoba fizyczna nie będzie mogła spłacić samodzielnie. 

Popularność upadłości konsumenckiej nieustannie rośnie. Ma to związek przede wszystkim z nowelizacją przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. Dzięki niej warunki, które muszą spełnić osoby chcące ogłosić upadłość, są znacznie mniej restrykcyjne niż wcześniej. Na ogłoszenie upadłości konsumenckiej mogą zdecydować się wszystkie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie pełnią jakiejkolwiek funkcji w żadnej spółce. Warunkiem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest także posiadanie zadłużeń, których nie jesteśmy w stanie spłacić ze swoich środków finansowych. 

To, czy dany wnioskodawca ubiegający się o upadłość konsumencką https://www.facebook.com/UpadloscKonsumencka24PL, rzeczywiście jest niewypłacalny, każdorazowo analizuje sąd. Postępowanie dotyczące ogłoszenia upadłości konsumenckiej może zostać rozpoczęte nie tylko na wniosek dłużnika, ale również na prośbę wierzyciela. Dzięki ogłoszeniu upadłości konsumenckiej dłużnik może rozpocząć swoje życie na nowo bez ogromnej liczby zadłużeń na głowie. W większości przypadków upadłość konsumencka sprawia, że wszystkie długi dłużnika zostają umorzone.

Czytaj także:

Upadłość konsumencka w świetle prawa 

Co znaczy upadłość konsumencka w świetle prawa? Aktem prawnym, który reguluje upadłość konsumencką, jest ustawa uchwalona w dniu  28 lutego 2003 roku o nazwie Prawo upadłościowe. W ciągu kilku ostatnich lat ustawę dość często nowelizowano. W omawianym dokumencie znajdują się dokładne zapisy mówiące o tym, kto i w jakich przypadkach jest uprawniony do tego, aby ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jest tam również mowa o wszystkich konsekwencjach przeprowadzenia właściwego postępowania upadłościowego. 

Ostatnia nowelizacja prawa upadłościowego miała miejsce w 2019 roku, a znowelizowane przepisy zaczęły obowiązywać począwszy od marca 2020 roku. Dzięki tej zmianie dłużnicy mogą jeszcze łatwiej zawnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Od 2020 roku wniosek o upadłość konsumencką mogą złożyć wszyscy dłużnicy – nawet ci, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia w sposób w pełni świadomy. Wcześniej upadłość konsumencką mogli ogłaszać tylko ci, którzy do swojej złej sytuacji materialnej nie doprowadzili świadomie. 

Ile kosztuje ogłoszenie upadłości konsumenckiej – dokładne liczby 

W jaki sposób przebiega ogłoszenie upadłości konsumenckiej oraz ile to kosztuje? Co znaczy upadłość konsumencka? Podstawowa rzecz, którą należy wiedzieć: wnioski o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy składać w sądzie. Opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 złotych. Do tego trzeba również doliczyć koszty obsługi w kancelarii prawnej, która zapewne w naszym imieniu przygotuje takie pismo. W trakcie postępowania upadłościowego sąd podejmie decyzję, czy oraz jaka część długów będzie mogła zostać umorzona, a które należności finansowe dłużnik będzie musiał mimo wszystko dalej spłacać swoim wierzycielom. 

W przypadku ogłoszenia upadłości odnośnie tylko pewnej części zadłużenia danej osoby, sąd przygotuje dokładny harmonogram spłat, zgodnie z którym dłużnik będzie zobowiązany spłacać wszystkie swoje należności. Dodatkowo, sądy nakazują w takim przypadku, aby całe dotychczasowe mienie należące do konsumenta zostało sprzedane. Oznacza to, że na poczet zaległości finansowych wobec wierzycieli zostanie zajęte mieszkanie, samochód lub inne drogocenne przedmioty, które do tej pory należały do danej osoby fizycznej. 

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że upadłość konsumencka nigdy nie oznacza całkowitego umorzenia długów. Może to być dość skomplikowany proces, który dodatkowo będzie wymagał od dłużnika wielu wyrzeczeń. Jeśli mamy problemy finansowe, ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie powinno być pierwszym rozwiązaniem, na które się zdecydujemy. Istnieje sporo innych sposobów na to, aby uwolnić się od różnych zadłużeń. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego prawnika, który pomoże nam znaleźć takie rozwiązanie, które będzie dla nas najkorzystniejsze i pozwoli nam raz na zawsze uwolnić się od długów. 

 

Rekomendowane artykuły